Meiega uued tehnoloogiad tootavad Teie heaks!

kontakt apekomTÖÖ PÕHIMÕTEradiator otopl

Terve elu jooksul meid ümbritses traditsioonne (konvektiivne) kütmismeetod. Me oleme niivõrd ära harjunud pikkade torustikega, radiaatoritega mis teevad kuivaks õhku meie korterites ja majades, katlaruumidega, gaasijuhtmetega, jne., et oleme kindlad - teistmoodi ei saagi olla, sest nii on alati olnud. Kuid kui tähelepanulikult vaadata ümberringi, on kerge märgata, et inimese poolt puutumata maailmas näib kõik välja teistmoodi.

Maakera soojusallikaks on Päike, mis asub meie planeedist miljonite kilomeetrite kaugusel. Päike kiirgab infrapunaseid (IP) kiiri, mis läbivad valguskiirusega miljoneid kilomeetre oma energiat kaotamata. Kui nende teel tekib tahke keha kujul takistus, kiired absorbeeruvad ning tahke keha soojeneb. Hiljem maa soojendab õhku.

Inimesed keerasid kõik pahupidi. Nagu Te mäletate füüsika kooliprogrammist, õppisime et õhk on halb soojusjuht. Just selle omadusega on seletatav akende mitmekambriline konstruktsioon. Vaatamata sellele, just õhku kasutatakse soojusenergia transpordina juba aastasadu. Me põletame kütust, soojendame soojuskandjat, mis kandub edasi radiaatoritesse, mis on projekteeritud põhimõttega soojendada üles võimalikult palju õhku enda ümber. Kuid kuna soojendite temperatuur on küllalt kõrge, kaotab ruumis olev õhk kiiresti oma niiskust. Kuum õhk on külmast õhust kergem ning kandub seega üles. Just tänu sellele efektile traditsioonse kütmismeetodi teel soojendatud ruumide temperatuur on ebaühtlane, maksimaalne lae kõrgusel, seejuures põrand jääb jahedaks.

Veel üheks traditsioonse (konvektiivse) kütmisviisi kõrvalmõjuks on nähtamatu tolmu pilved, mida toovad endaga kaasa õhuvoolud. Kasutades konvektiivset kütmismeetodit on väga raske jälgida ülesantud temperatuuri kuna see küttesüsteem on väga inertne. Tulemuseks on lahtised aknad, millede abil me üritame langetada toatemperatuuri lastes samaegselt välja atmosfääri kallist soojust. Ükskõik kui palju Te ka ei üritaks, esemete ja eralduskonstruktsioonide (seinte, põrandate, vaheseinte) temperatuur jääb õhu temperatuurist madalamaks.

Mida me pakume?

Meie firma kasutab looduslikul soojusvahetusel põhinevat meetodit - küttesüsteem paigutatakse lae külge (nõustuge et ebatavaliselt), kui elektrivool jõuab Soojusenergiat Kiirgava Kile (SEKK-i) elementideni, need hakkavad soojenema ja kiirgama IP kiiri, mis jõudes tahkete kehadeni (põrand, seinad, mööbel jne.) soojendavad neid ning need omakorda annavad osa soojusest ära ümbritsevasse õhku. Sellisel juhul on õhuvoolude kiirus märkimisväärselt madalam, kuna SEKK-i pinna temperatuur ei ületa +45 C, toas säilib loomulik niiskus, ning põrand ja seinad on soojemad kui õhk, mis on tervislik meie kehale. Sedasi me järgime põhimõtet „hoia jalad soojas, pea aga külmas". Just tänu sellele, et meie küttesüsteem Soojusenergiat Kiirgav Kile (SEKK) soojendab esemeid ja mitte õhku, mis nagu juba sai mainitud, on väga halb soojusjuht Meie küttesüsteem SEKK on mitmeid kordi ökonoomsem kui konvektiivsed kütmismeetodid. On olemas terve rida SEKK-i eeliseid, milledele pühendasime terve lehekülje meie kodulehel.

PÕHIMÕTEplen otopl

Infrapunakiiri kiirgava küttesüsteemi SEKK paigaldatakse lae pinna ja soojusisolatsiooni vahele. Soojus kiirgab infrapunase kile pinnalt ja jaotub toas ühtlaselt.

Ruumi kütmine toimub SEKK-ide kaudu, mis kujutab endast mitmekihilisi resistoreid mis asuvad kahe spetsiaalse plastikkile vahel. Infrapunased SEKK-id kiirgavad päikesevalguse soojuskomponenti lainepikkusega 9 mkm. See kiirgus absorbeerub põranda pinnas, mööblis, tagades toas mugavat temperatuuri.

INFRAPUNASEID KIIRI KIIRGAVA KÜTTESÜSTEEMI PÕHIALUSED

Kõige paremaks küttesüsteemiks õues on see, mida kasutab loodus, toa kütmiseks on aga olemas suurepärane alternatiiv - infrapunaseid kiiri kiirgav küttesüsteem. Lae külge monteeritav Soojusenergiat Kiirgav Kile (SEKK) annab soojendab Teid smamoodi nagu seda teeb Päike. Soojuselemendid kiirgavad Päikese spektri pikalainelist soojusenergiat. Need on soojuskiired. Nad soojendavad põrandat, esemeid ja mööblit. Selline soojus akumuleerub esemetes, põrandas, mis omakorda soojendavad ümbritsevat õhku. Teiste sõnadega, selleks et saavutada ruumis mugavat temperatuuri, õhu soojendamine ruumis ei ole vajalik.

FÜÜSIKALINE MÕTE

Infrapunakiirguse pikad lained asuvad kõige mugavamas soojusenergiat kandvate lainete diapasoonis. Infrapunakiirguse diapasoon on küllalt suur, ning teadlasid jaotavad selle kolmeks alamdiapasooniks - lühikeseks, mille hulka kuulub nähtav valgus, keskmiseks ja pikaks. Mida soojem on ese, seda lühemaid laineid see kiirgab, kuni nähtava valguseni (hea näide - ülikuum terasvarras).

SOOJUSE ÜHTLANE JAOTUS

Soojendust pikkade lainetega saab võrrelda valguskiirtega. Kui õigesti jaotada toas valgusallikaid, on võimalik saavutada mugavat, ühtlast valgustust. Samamoodi jaotuvad ka infrapunakiirgajad. Infrapunakiiri kiirgava küttesüsteemi projekteerimisel on vaja lähtuda laede kõrgusest, pindalast ja ka selle ruumi tüübist, kus seda süsteemi hakatakse kasutama.

 HEA MÕJU TERVISELE

Teadlaste uurimused näitasid, et inimese organismile mõjub kõige paremini just pikalaineline infrapunakiirgus, eriti just see osa, mis on keskmise alamdiapasooni lähedal - nõnda nimetatud „Elu Kiired" (lainepikkusega 5-15 mkm). Just selles diapasoonis on Soojusenergiat Kiirgava Kile (SEKK-i) kiirgus. Kusjuures inimese enda soojuskiirgus asub samas diapasoonis (8,8 mkm). Nende avastuste baasil said jaapani teadlased juba kuuekümnendatel aastatel patendi erilise konstruktsiooniga kiirgajatele mida hiljem võeti kasutusele infrapunasaunade kabiinides. Maailma juhtivate kliinikute poolt kümnete aastate jooksul kestnud ühisuurimused tõestasid infrapunasaunade kabiinides toimuvate protseduuride kasulikku mõju tervisele. IP-teraapia osutus effektiivseks meetodiks võitluses mitte ainult külmetushaigustega, kuid ka kaalust alla võtmisel, kõhu tegevuse stimuleerimiseks, tselluliidiravis. Sellepärast on jutud infrapunakiirguse kahjulikust mõjust tervisele - mitte rohkem kui fantaasiad.

TERMOREGULAATOR

Meie küttesüsteem koosneb kahest osast: soojendist ja juhtimisplokist. Isegi hea soojendi ei saa korralikult töötada kui see ei ole õigesti juhitav. Termoregulaatori sisseehitatud andur mõõdab ümbritsevat temperatuuri ning termoregulaator juhib soojusplokki vastavalt etteantud ja tegeliku temperatuuride vahele.

SOBIB KÕKIDELE MAJATÜÜPIDELE

Meie küttesüsteemid sobivad ideaalselt nii uutele ehitistele kui ka vanade ehitiste rekonstruktsioonile. Valides seda küttesüsteemi, Te hoiate kokku raha juba projekteerimise staadiumil: Teil ei ole vaja eraldi ruumi katla jaoks, ladu või mahutit kütese jaoks, ei tule hingata ära põlenud kivisöega või diiselkütusega, ei tule pidevalt koristada suitsulõõre. Teie majas ei ole seinast rippuvaid torusid, radiaatoreid, te ei mürgita end antifriisiga või tosooliga mida kasutatakse traditsioonses küttesüsteemis. Ja kõige tähtsam - Soojendades ja hoides mugavat temperatuuri maja igas ruumis, kaob IP soojenditega toast niiskus.

 Küttesüsteemi SEKK saab tellida helistades numbrile +37258002609, +37258250995, +372 506 85 23, või saates e-kirja aadressile info@apekom.com