Ar mums jaunas tehnologijas strada uz Jums!

ALTERNATIVA ENERGIJA

Musu valstis (Igaunija, Latvija, Lietuva) ir Eiropas Savieniba vismazak aizsargatas pret nepratigo elektroenergijas cenu kapumu. To veicina sekojošie faktori:

 • Ignalinas AES slegšana;
 • CO2 izmešu kvotas liguma saistibas;
 • 2012. gada paredzeta to elektrostaciju darbibas apjoma ierobezošana, kas razo elektroenergiju slanekla sadedzinašanas rezultata;
 • mineto elektrostaciju darbibas slegšana 2015. gada;
 • vieglo udenrazu rezervju izsikšana uz musu planetas ap 2020. gadu;
 • dabas gazes sadardzinašanas, kas sadegot veido vismazakos CO2 izmešus atmosfera;
 • jaunu AES celtniecibu neskaidras perspektivas;
 • šo buvju iespaidigas izmaksas, utt.

Minetie faktori nostada musu valstis pilniga atkariba no elektroenergijas importa, tas nepietiekamibas un ka likumsakariba - butiska cenu pieauguma. No alternativajiem energijas veidiem Baltijas valstim ka pienemamaka ir veja energijas izmantošana. Saules kolektori un saules baterijas vel samera dargi un ari saulaino dienu musu regiona nav loti daudz. Toties ar vejiem mes esam bagati un tiem vel nav piemerota nodoklu politika. Butiba veja energetika - ta ir nakotnes energetika. Izmantojot tikai 10% no veja energijas augstuma lidz 500 m virs juras limena, cilvece var pilniba nodrošinat savas vajadzibas pec elektroenergijas. Veja generatori nepiesarno apkartejo vidi. Izmantojot veja energiju un papildus komplektejot ar saules baterijam, bet nakotne, iespejams, ar zvaigznu baterijam, Jus iegusiet nepieciešamo elektroenergiju un nepiesarnosiet vidi. Energoapgades jautajuma Jus klusiet neatkarigi no pardevejiem un monopolistiem. Jus varat verot, ka musu valstis dazadas firmas arvien vairak uzstada lieljaudas VG sistemas un pardod elektroenergiju vietejiem tikliem. Tomer ta letaka neklus, drizak tikai dargaka.

Jus esat ieguldijuši lielus lidzeklus, uzcelot majas un aizejot no dzivokliem, kur par katru nieku ir jamaksa. Ir istenots sapnis: mana maja - mans cietoksnis. Tomer ari šeit Jums jamaksa dazadi maksajumi:

 • par zemi;
 • par udeni;
 • atkritumu izvešanu;
 • par gazi;
 • par telekomunikacijam;
 • par elektroenergiju!

Musu individualas VG iekartas nevares atrisinat visus šos maksajumus, bet vares ieverojami tos samazinat.

Nelielas VG iekartas paredzetas jebkuram pasutitaja velmem. Mes piedavajam VG iekartas ar jaudu no 3 lidz 50 kw un vairak. Ja 3 kw iekarta dod iespeju Jusu maja nodrošinat apgaismojuma, televizora, ledusskapja, velas mazgajamas mašinas, datora darbibu, tad 5 kw iekarta papildus nodrošinatu udens sukna, zemes siltumsukna darbibu. 10 kw iekarta to visu nodrošinatu ne tikai vienai majai vien utt.

Nav talu tas laiks, kad likumdeveji sakartos šo laucinu, izjauks monopolismu energetikas tirgu un Jusu sarazotas elektroenergijas parpalikumu varesiet pardot kopeja tikla, izmantojot atbilstošo uzskaites iekartu. Vejš un saule strada visiem, ne tikai lielam kompanijam.

Ieguldot lidzeklus VG iekartas, Jus ieguldat nakotne un savai gimenei!

AS „Apekom" ir vadošas Krievijas firmas „Elektrosfera" dileris Igaunija. Firma „Elektrosfera" izgatavo mazas jaudas veja generatora iekartas.

 

Kompanija „Elektrosfera" izgatavo veja generatora iekartas:

 • „Briz - Lideris" ar jaudu 5 kw;
 • „Briz - Dizelis+" ar jaudi 5 kw un komplekta ar dizelgeneratoru.

Šis iekartas apliecinajušas augstu efektivitati, kvalitati un razibu daudzos objektos. Tas ir pilniba neatkarigas un automatizetas energetiskas iekartas atbilstošas off-grid tipam.

Papildus informaciju par minetajam iekartam Jus varat atrast saita www.breezex.ru un musu kompanija.