Ar mums jaunas tehnologijas strada uz Jums!

Veja generatorus

Kompanija Apekom ka viena no pirmajam velas savus Baltijas valstu klientus nodrošinat ar neatkarigu nakotnes energiju. Musu kompanija neatlaidigi seko šis nozares novitatem, kas aktualas vietejiem apstakliem, nekavejoties informe savus klientus un veic piedavajumu. Atškiriba no firmam, kuras monte un ekspluate Baltijas regiona gigantiskus veja generatorus, veja parkus un pardod sarazoto elektroenergiju par esošam tirgus cenam, mes piedavajam Jums pašiem iesaistities šaja procesa - razot veja energiju pašpaterinam un, ja iespejams - pardot vietejai energokompanijai.

Mes piedavajam ne tikai pardot veja generatoru iekartas, bet ari veikt komplekso apkopi individuali katram klientam:

  • aprekinam un komplektejam vajadzibam atbilstošo energoiekartu;
  • veicam vietas piesaisti un iesakam uzstadišanas parametrus;
  • veicam principialo sistemas izveli (pilniga autonomija vai paralela darbiba ar elektrotiklu);
  • izgatavojam vajadziga augstuma torni;
  • aprekinam un izgatavojam konkretajai vietai paredzetos VG pamatus;
  • iesakam velamos akumulatora bateriju tipus, to ekspluatacijas nosacijumus;
  • montejam, piesledzam un ieregulejam darba rezima visu VG sistemu;
  • veicam servisa apkopi;
  • informejam savus klientus par jaunumiem alternativaja energetikas joma, kas darbojas lidztekus ar VG.

Sadarbiba ar mums Jus iegustat partnerus, kas palidzes justies droši nakotne. Jus iegustat neatkarigu energijas avotu, ekonomejat savus lidzeklus.