Meiega uued tehnoloogiad tootavad Teie heaks!

kontakt apekom

Tuulegeneraatorid

OÜ Apekom on Balti riikides üks esimesi ettevõtteid, kelle misssiooniks on aidata oma klientidel varustada end sõltumatu tulevikuenergiaga.

Erinevalt Balti riikide tuulikuparkidest, mis toodavad elektrit üldvõrku ja müüvad seda edasi turuhinnaga, on Teil võimalus kasutada ise tasuta tuuleenergiat, ja soovi korral müüa ülejäägid.

OÜ Apekom ei tegele ainult tuulegeneraatorite müügiga, vaid pakub oma klientidele täislahendusi, arvestades iga kliendi individuaalseid soove:

  • Hindame kliendi vajadusi ja soovitame sobilikku elektrigeneraatorit;

  • Viime läbi kohapealset paigaldust ja aitame asukoha valimisel;tuulegeneraator shema

  • Planeerime Teile parima sobiliku süsteemi (automaatse või paralleelselt võrguga töötava süsteemi);

  • Valmistame individuaalselt sobiliku kõrgusega masti;

  • Planeerime ja valmistame asukohaga ja masti kõrgusega kooskõlas oleva vundamendi;

  • Soovitame sobiliku akumulaator-patarei tüübi ja selle hoiu- ja töötingimused;

  • Paneme kokku, paigaldame, ühendame ja lülitame tööle terve süsteemi;

  • Teostame hooldusülevaatust. 

 

Madalama võimsusega eratarbijale mõeldud tuuleelektrijaamad muutuvad iga aataga üha populaarsemaks.

Eestis on vähe energiaressursse. Eestis on tuul, mille keskmine kiirus aastas on 3,1 kuni 6,4 m/s. Uued energiasäästlikud tehnoloogiad, nagu infrapunaküte SEKK, LED valgustus ja säästlikud majapidamisseadmed võimaldavad välja arvestada, paigaldada ja kasutada individuaalset tuuleelektrijaama valgustamiseks, kütmiseks ja kõikede vajalike majapidamisseadmete töötamiseks tuuleenergia arvelt. Meie tuuleelektrijaamad, lähtudes 2010 a. tariifidest, tasuvad ennast ära 4,5 kuni 6,5 aastaga.

ISESEISVUS – SEE ON ENERGIAKINDLUSTATUS